Projects

UAB „AMB autodetalės” įgyvendina projektą skirtą automatizuoti tepalų gamybos ir pakavimo procesus

Nuo 2020-02-04 d. UAB “AMB autodetalės“ įgyvendina projektą „Gamybos procesų modernizavimas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0145, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė – 579 066,00 Eur.

Skirta paramos lėšų – 254 209,00 Eur.

Projekto trukmė – 33 mėnesiai.

Projekto tikslas – automatizuoti UAB “AMB autodetalės” tepalų gamybos ir pakavimo procesus pagal technologiniame audite pateikiamas rekomendacijas su tikslu pagerinti gamybos procesų valdymą, suderinamumą, sumažinti žmogiškų klaidų galimybę ir padidinti įmonės darbo našumą. Projekto metu numatoma investuoti į automatizuotą išpilstymo, pakavimo ir susijusią įrangą, integruoti gamybos procesus į vieną sistemą. Šių įsigijimų dėka įmonė pilnai modernizavusi gamybos procesus ir tai leis padidinti gamybos produktyvumą, sumažins gamybos išlaidas.

UAB „AMB autodetalės“ įkurta ir sėkmingai dirba nuo 2011 metų. Pagrindinė įmonės veikla – alyvos produktų fasavimo ir pakavimo veikla. Įmonė turi didelę patirtį suteikiant privačių prekės ženklų ir jų linijų sukūrimo, palaikymo ir atnaujinimo paslaugas norintiems sukurti savo produktų liniją alyvos produktų sektoriuje.

UAB „AMB autodetalės” įgyvendina produkcijos eksporto skatinimo projektą

Nuo 2019-07-23 UAB “AMB autodetalės“ įgyvendina projektą „Įmonės paslaugų eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0104, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“.

Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė – 42 574,00 Eur.

Skirta paramos lėšų – 21 287,00 Eur.

Projekto trukmė – 16 mėnesių.

Projekto tikslas – dalyvauti tarptautinėse parodose ir pristatyti įmonę ir jos teikiamas paslaugas. Numatoma, kad bus dalyvaujama keturiose parodose, skirtingose šalyse. Projekto pridėtinė vertė: išaugusios įmonės paslaugų eksporto apimtys; padidintas įmonės konkurencingumas ir žinomumas tarptautinėse rinkose; išlaikytos esamos ir sukurtos naujos darbo vietos; padidintas darbo našumas.

UAB „AMB autodetalės“ įkurta ir sėkmingai dirba nuo 2011 metų. Pagrindinė įmonės veikla – alyvos produktų fasavimo ir pakavimo veikla. Įmonė turi didelę patirtį suteikiant privačių prekės ženklų ir jų linijų sukūrimo, palaikymo ir atnaujinimo paslaugas norintiems sukurti savo produktų liniją alyvos produktų sektoriuje.JSC AMB autodetalės is implementing a product export promotion project

 

From 23-07-2019, JSC AMB autodetalės is implementing the project “Export Development of Company Services”, project code no. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0104, according to the 2014–2020. Measure No. of the European Union Funds Investment Operational Program Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” 03.3.1-LVPA-K-801 “New opportunities Lt”.

The European Regional Development Fund and the state budget of the Republic of Lithuania were allocated for the implementation of the project.

The value of the project is EUR 42,574.00.

Allocated support funds – 21,287.00 Eur.

Project duration – 16 months.

The aim of the project is to participate in international exhibitions and present the company and its services. It is planned to participate in four exhibitions in different countries. Added value of the project: increased export volumes of the company’s services; increased competitiveness and awareness of the company in international markets; existing jobs have been maintained and new ones created; increased productivity.

JSC AMB autodetalės has been established and has been successfully operating since 2011. The main activity of the company is wrapping and packaging of oil products. The company has extensive experience in providing private label and line creation, maintenance and renewal services to those looking to build their own product line in the oil products sector.